Mamy dzisiaj: wtorek, 06 grudnia 2022
 
 Znajdź w katalogu
Autor sztuki:
Tytuł sztuki:


O KATALOGU


"Szanowni Państwo!

           
Blisko rok temu, podczas Kongresu Polskiego Teatru dla Dzieci i Młodzieży (Poznań, 20-22 marca 2005) artyści, naukowcy, animatorzy i politycy wzięli udział w wielowątkowej dyskusji nad stanem polskiego teatru dla młodego widza. Inspirującej debacie towarzyszyło przeświadczenie o konieczności zorganizowania łatwiejszego dostępu do nowych sztuk teatralnych.

Umieszczony w serwisie Internetowy Katalog Sztuk Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży jest kolejnym krokiem w przemyślanej strategii promowania dramaturgii dla dzieci i młodzieży. Począwszy od 1986 roku organizujemy cykliczny Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Wydajemy również zeszyty „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży”. Niestety, możemy w nich zamieścić zaledwie niewielką część tekstów, które zasługują na publikację. Brak dostępu do całego zbioru wyraźnie ogranicza repertuarowe możliwości teatrów, co dzieje się ze szkodą dla młodego widza."
                                                                                 

                                                                                                                Zbigniew Rudziński (2006)           Celem Katalogu jest zebranie i uporządkowanie jak największej ilości informacji na temat współczesnych utworów scenicznych dla dzieci i młodzieży, przeznaczonych dla wszystkich rodzajów teatrów. Rozpoczynamy od umieszczenia informacji o tekstach zgromadzonych przez Centrum Sztuki Dziecka dzięki konkursowi na sztukę teatralną. Zamieszczamy wyłącznie najważniejsze informacje, o sztukach oryginalnych. Nie uwzględniamy adaptacji, przeróbek i kompilacji.

Katalog będzie systematycznie uzupełniany opracowaniami sztuk z istniejącego już w Centrum zbioru, z następnych edycji konkursu oraz kartami nadesłanymi przez inne instytucje.

Katalog zawiera prosty mechanizm wyszukiwania, pozwalający dotrzeć do wyczerpujących informacji na temat wybranej sztuki. Na funkcjonalną fiszkę składają się: streszczenie, syntetyczne przesłanie tekstu, informacje na temat obsady, wskazówki dotyczącą zalecanej sceny (dramatycznej, lalkowej, teatru TV) i inne.

Serwis NoweSztuki.pl będzie również informować o aktualnościach i inicjatywach związanych z dramaturgią współczesną oraz teatrem dla dzieci i młodzieży, odnotowywać prapremiery i premiery, pisać o festiwalach, warsztatach dramaturgicznych, seminariach i publikacjach.


Indesk utworów wydanych w zeszytach Nowych Sztuk 1-36


Zespół Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (trochę historii)

 

logo CSD_kolo_pion_zielone_3.jpg

 

 


 

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Program operacyjny
"Upowszechnianie nowej dramaturgii i muzyki dla dzieci i młodzieży"
 
 mkidn_logo_male.jpg