Mamy dzisiaj: czwartek, 08 grudnia 2022
 
 Znajdź w katalogu
Autor sztuki:
Tytuł sztuki:


Aktualność
2015-09-04
Warsztaty dramatopisarskie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Już po raz 24. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zaprosiło znakomitych pisarzy, reżyserów, teoretyków i praktyków teatru oraz młodych twórców  dopiero rozpoczynających swą działalność artystyczną  do  udziału w warsztatach dramatopisarskich, które  odbędą  się w dnach 5-7 września 2015 roku w Obrzycku.

Obrzyckiemu spotkaniu towarzyszyć będą, prócz wykładów, seminariów i zajęć praktycznych, dwa inscenizowane czytania tekstów nagrodzonych i wyróżnionych w 26. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży oraz jednego  z  38. zeszytu  Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży.  Aktorzy Teatru Animacji  i Teatru Polskiego w Poznaniu: Artur Romański i Piotr Dąbrowski, których pod opiekę reżyserską wzięła związana z Teatrem Nowym w Poznaniu Irena Dudzińska, zaprezentują utwór przeznaczony dla dzieci autorstwa Maliny Prześlugi pt.  A morze nie. Tekst zdobył pierwszą nagrodę w tegorocznym Konkursie na Sztukę Teatralną.

Drugie czytanie zaprezentują aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu:  Anna Mierzwa, Łukasz Chrzuszcz i Michał Kocurek oraz studenci Studia Aktorskiego STA w Poznaniu.  Będzie to wyróżniony w  26. edycji Konkursu dramat  dla młodzieży autorstwa Sebastiana Równego pt. Januszek idzie na dyskotekę.  Opiekę reżyserską nad prezentacją przejął Łukasz Chrzuszcz.

Trzecim tekstem czytanym podczas warsztatów ma być utwór autorstwa niemieckiego dramatopisarza Thilo Refferta przygotowany przez aktorów Teatru Nowego w Poznaniu: Annę Mierzwę i Łukasza Chrzuszcza.  Sztuka pt. Nina i Paul adresowana jest do  najmłodszych nastolatków, czyli już od 11 roku życia.

Po wszystkich czytaniach odbędą się dyskusje uczestników , w przeważającej części autorów bardzo młodych, również nastoletnich, na temat problemów poruszanych w prezentowanych utworach  oraz zastosowanych w nich środkach artystycznego wyrazu.  Wezmą  w nich także udział  peregrynujący tego dnia do Obrzycka uczniowie poznańskich liceów zrzeszeni w Klubie przy Wspólnej, któremu CSD  patronuje, ponieważ  wrześniowe warsztaty w roku 2015 koncentrują się  głównie na  dramatopisarstwie przeznaczonym dla widza  młodzieżowego.

Ponadto Obrzycko gościć będzie prof. Juliusza Tyszkę  oraz dr Joannę Ostrowską z Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, teatrologów, krytyków,  autorów recenzji na portalu www.teatralny.pl ( m.in.  na  temat  najnowszych realizacji sztuk teatralnych  dla dzieci i młodzieży), którzy przedstawią swoje Refleksje  krytyków – kulturoznawców o teatrze. Z prof. Tyszką odbędzie się również spotkanie seminaryjne pt. Miejsce i rola teatru dla dzieci i młodzieży w Polsce.

Ważnymi  gośćmi obrzyckich spotkań warsztatowych są twórcy sprawujący kierownicze funkcje w teatrach dla dzieci. Do udziału w  24. Warsztatach zostali zaproszeni:  Gabriel Gietzky , dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie, Jerzy Jan Połoński,  z-ca dyrektora  ds. artystycznych Teatru Maska w Rzeszowie, Zbigniew Lisowski , dyrektor Teatru Baj Pomorski w Toruniu,  Malina Prześluga , dramaturżka w Teatrze Animacji w Poznaniu, Jerzy Moszkowicz , dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Jedną z najważniejszych form  pracy  podczas  warsztatów są rozmowy indywidualne  autorów z jurorami Konkursu na Sztukę Teatralną, którymi w tym roku byli: Tadeusz Pajdała,  Paweł  Aigner, Piotr Cieplak i Liliana Bardijewska.

Uczestnicy obrzyckiego spotkania będą też pierwszymi czytelnikami  odebranych kilka dni temu z drukarni  39. zeszytu  Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży  oraz  Nowych Sztuk i Młodzieży dla Młodzieży,  wyboru tekstów pisanych przez autorów w wieku 15 – 19 lat.


Warsztaty dramatopisarskie od roku 1994 do 2009 organizowany były na Wyspie Edwarda w  Zaniemyślu, a od 2010 w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku.

Projekt wspierany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Warsztaty_dramatopisarskie_CSD_Obrzycko2013_6.JPG


Kurator: Zbigniew Rudziński, współpraca: Wojciech Nowak, Izabella Beata Nowackapowrót