Mamy dzisiaj: wtorek, 06 grudnia 2022
 
 Znajdź w katalogu
Autor sztuki:
Tytuł sztuki:


Aktualność
2012-02-17
Ogłaszamy 23. konkurs dramatopisarski i z nie mniejszą niecierpliwością, a także ciekawością niż w latach ubiegłych, czekamy na nowe teksty.


XXIII Konkurs na Sztukę Teatralną
dla Dzieci i Młodzieży

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu


Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

2. Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych tekstów przeznaczonych dla scen lalkowych i dramatycznych. Organizatorzy konkursu pozostawiają pełną dowolność zarówno co do treści jak i formy utworów.

3. Konkurs ma charakter otwarty.

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie sztuki nigdzie dotychczas nie publikowane i nie realizowane w teatrze, radiu lub telewizji.

5. Teksty w formie maszynopisów w czterech identycznych egzemplarzach (będziemy wdzięczni za załączenie dodatkowo tekstu na płycie CD – czcionka 12 Times New Roman bez dodatkowych formatowań),

należy przesłać do 2 kwietnia 2012

na adres:

CENTRUM SZTUKI DZIECKA

w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

z dopiskiem „Konkurs na sztukę” 

6. Każdy egzemplarz należy oznaczyć godłem. Do maszynopisów powinna być dołączona koperta, opatrzona tym samym godłem, zawierająca:

a) powtórzone godło,

b) imię i nazwisko oraz dokładny adres i telefon autora,

c) podpisaną przez autora deklarację stwierdzającą, że utwór jest jego osobistym dziełem, oraz że jego prawa autorskie nie są niczym ograniczone,

d) krótką notę biograficzną (wiek, zawód, wykształcenie, miejsce pracy, związki z teatrem).

7. Autor może zgłosić trzy utwory, przy czym każdy musi zawierać odrębne godło.

Maszynopis nie może być podpisany ani oznaczony dodatkowo w żaden inny sposób niż podany wyżej.

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 14 maja 2012 roku.

9. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w kwocie 20.000 zł.

10. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zadba o promocję autorów i ich prac m.in. poprzez publikację w Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży i publiczną prezentację w ramach Sceny Czytanej.

11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie wyłączne prawo do opublikowania wybranych utworów oraz do ich realizacji z zachowaniem praw autorskich. Za publikację nie przewiduje się honorariów. Prawo do dysponowania utworami konkursowymi organizatorzy zachowują przez okres jednego roku licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu, ale mogą od tego prawa odstąpić.

12.Konkurs prowadzi Zbigniew Rudziński.

Informacje:          tel.0-61 646 44 75, 0-61 646 53 01,  

                          fax. 0-61 646 44 72

                          www.csdpoznan.pl

                          e-mail: zrudzinski@csdpoznan.pl

 

 powrót