Mamy dzisiaj: czwartek, 08 grudnia 2022
 
 Znajdź w katalogu
Autor sztuki:
Tytuł sztuki:


Aktualność
2011-08-11
XX warsztaty dramatopisarskie (Obrzycko, 10-12 września 2011)


XX WARSZTATY DRAMATOPISARSKIE

OBRZYCKO, 10 – 12 WRZEŚNIA 2011SOBOTA, 10 WRZEŚNIA


od g. 14 do 19

- zakwaterowanie, obiad
- krótka prezentacja uczestników, programu, historii warsztatów
- omówienie XXII edycji konkursu Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu na sztukę teatralną, wręczenie nagród i pamiątkowych statuetek laureatom: Elżbiecie Chowaniec, Magdzie Durdzie, Malinie Prześludze, Maciejowi Dużyńskiemu, Jarosławowi Jakubowskiemu, Robertowi Jaroszowi. Laudacje wygłoszą jurorzy: Paweł Aigner, Piotr Cieplak, Tadeusz Pajdała, Waldemar Raźniak, Zbigniew Rudziński
- promocja zeszytu 32. (pokonkursowego) "Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży"
- praca nad czytaną prezentacją "Malinowego Królika" Jarosława Jakubowskiego pod dyrekcją Waldemara Raźniaka
oraz nad sztuką "Bajka-Zjajka" pod dyrekcją autora, Macieja Dużyńskiego
- rozmowy indywidualne z autorami Pawła Aignera, Piotra Cieplaka, Tadeusza Pajdały

po g. 20

- "W moim teatrze, w moim repertuarze( marzeń)" - spotkanie z Dariuszem Wiktorowiczem, dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz Zbigniewem Prażmowskim, dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
- autoprezentacje, rekomendacje, projekty z udziałem Elżbiety Chowaniec, Magdy Durdy, Piotra Rowickiego

NIEDZIELA, 11 WRZEŚNIA

od g. 10

- spotkanie z prof. Przemysławem Czaplińskim (UAM) na temat „Co może dramat?”
-
po spotkaniu forum dyskusyjne pod hasłem „ Adaptować, transformować, pisać nowe?”
- c.d. pracy nad czytaną prezentacją sztuk: "Malinowy Królik" oraz "Bajka-Zjajka"
- rozmowy indywidualne autorów z Pawłem Aignerem, Piotrem Cieplakiem, lektura tekstów innych autorów-uczestników
- zajęcia z Tadeuszem Pajdałą z udziałem Magdaleny Marcinkowskiej, Marianny Fijewskiej, Mateusza Tofilskiego

od g. 16

- czytana prezentacja " Malinowego Królika" w wykonaniu uczestników, dyskusja z Jarosławem Jakubowskim
- JAN DORMAN, z udziałem Dariusza Wiktorowicza, Tadeusza Pajdały
- rozmowy indywidualne autorów z Tadeuszem Pajdałą, Pawłem Aignerem, Piotrem Cieplakiem, Waldemarem Raźniakiem

po g. 20

- czytana prezentacja sztuki Roberta Jarosza "W brzuchu Wilka" w wykonaniu aktorów pod dyrekcją Waldemara Raźniaka,
dyskusja z Robertem Jaroszem
- autoprezentacje, rekomendacje, projekty z udziałem Pauliny Daneckiej, Karoliny Sarniewicz, Karoliny Sochoń

PONIEDZIAŁEK, 12 WRZEŚNIA

od g. 10

- czytana prezentacji tekstu "Stopklatka" Maliny Prześlugi w wykonaniu aktorów, dyskusja z Maliną Prześlugą
- prezentacja sztuki " Bajka-Zjajka" przygotowana przez uczestników, dyskusja z Maciejem Dużyńskim
- rozmowy indywidualne autorów z Waldemarem Raźniakiem

od g. 12.30

- podsumowanie, postulaty, wymiana tekstów, pomysłów, adresów

ok. g. 14

- wyjazd

____________________


Projekt Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu od roku 1994 do 2009 organizowany na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu, a od 2010 w Ośrodku UAM w Obrzycku wspierany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kurator: Zbigniew Rudziński, współpraca: Wojciech Nowakpowrót